Complexiteit weerhoudt Vlaming van eigen financieel beheer

Weten Vlamingen voldoende van financiën af? Zowat de helft onder hen oordeelt van niet. Ze vinden niet altijd de juiste informatie over hun financiën; ze kunnen de betrouwbaarheid ervan moeilijk correct inschatten en ze begrijpen de informatie onvoldoende.

blog_financieelkompas_848x300

Bijna 2 op de 3 Vlamingen geeft aan actief bezig te zijn met zijn financiën en 23% gaat minstens maandelijks op zoek naar financiële informatie of advies. Van de Vlamingen die financiële informatie zoeken, weet 37% niet of de gevonden informatie wel betrouwbaar is. Bovendien vindt 33% de informatie vaak moeilijk te begrijpen. Dat blijkt uit een online enquête bij 1.000 Vlamingen, uitgevoerd door het onderzoeksbureau iVOX, in opdracht van Bank de Kremer.

Onvoldoende financiële kennis

Uit het onderzoek blijkt ook dat 44% van de Vlamingen zijn financiële kennis ontoereikend vindt. Bovendien is 60% naar eigen zeggen niet op de hoogte van het belangrijkste financiële nieuws. Het zijn vooral mannen en ouderen die vaker aangeven dat ze wel over voldoende financiële kennis beschikken.

De resultaten van de kennisvragen over financiën tonen aan dat de Vlamingen over het financiële domein toch minder weten dan ze zelf denken. Zo beseft slechts 14% dat je in ons land geen 30% belastingen moet betalen op de winst uit aandelen. En 26% en 32% kan respectievelijk een tak21-beleggingsverzekering en een obligatie in een beschrijving herkennen. Iets minder dan de helft is op de hoogte van het fiscale voordeel bij pensioensparen.

Wil je zelf je financiële kennis testen? Surf naar financieelkompas.bankdekremer.be

33% van de Vlamingen vindt financiële informatie moeilijk te begrijpen