De zorgvolmacht, financiële gemoedsrust op lange termijn

Je persoonlijke portefeuille heb je liefst zelf in handen. Maar wat doe je als je zelf niet meer in staat bent om je vermogen te beheren? En hoe zorg je ervoor dat je bankrekeningen, leningen en verzekeringen niet aan hun lot overgelaten worden bij ziekte, ouderdom of dementie? Met een zorgvolmacht beslis je vandaag wie je vermogen beheert op de dag dat je er zelf de mogelijkheid niet meer toe hebt.

De zorgvolmacht, financiële gemoedsrust op lange termijn

Wat is een zorgvolmacht?

Je vermogen in goede banen leiden bij wilsonbekwaamheid kon voor 1 september 2014 enkel via een systeem van gerechtelijke bescherming. In dat geval stelde de vrederechter een bewindvoerder aan die het financieel beheer overnam. Een ingewikkelde procedure die heel wat tijd en papierwerk met zich meebracht, want voor belangrijke beslissingen was een voorafgaande tussenkomst door de vrederechter onvermijdelijk.

Sinds 1 september 2014 kan je via een zorgvolmacht of buitengerechtelijke volmacht op voorhand aangeven wie je geldzaken beheert in het geval je er mentaal of fysiek niet meer toe in staat bent. Een waardevol alternatief dat de administratieve last voor je naasten verlicht.

Zorgvolmacht zorgt voor controle en continuïteit

Vandaag is de zorgvolmacht een goed ingeburgerde bescherming voor wie het beheer van zijn vermogen tijdig wil organiseren. Via deze overeenkomst bepaal je als lastgever op voorhand wie bepaalde handelingen kan stellen wanneer je juridisch onbekwaam wordt, door bijvoorbeeld een ongeval of dementie. De aangeduide lasthebber buigt zich dan, in jouw naam en voor jouw rekening, over de opgesomde taken, zodat je vermogen de meest optimale koers volgt.

Daden van beheer en beschikking: beslis nu voor later

Welke bevoegdheden je opneemt in een zorgvolmacht bepaal je volledig zelf. Je kan overeenkomen dat de lasthebber enkel daden stelt die je vermogen in stand houden, zoals inkomsten ontvangen of een appartement verhuren. Wil je hem of haar ook laten schenken of verkopen? Dan kan je in de zorgvolmacht naast daden van beheer, ook daden van beschikking opnemen. Bovendien kunnen sinds maart 2019 ook persoonlijke zorgbeslissingen worden vastgelegd, zoals de voorkeur van rusthuis of zorginstelling.

De zorgvolmacht, veilige voorzorgsmaatregel voor jong en oud

Ongeluk schuilt vaak in een klein hoekje. Een auto-ongeval, hersenbloeding, ziekte, … Je vermogen beschermen doe je daarom beter te vroeg dan te laat. De laatste jaren maakt de zorgvolmacht een opmars bij een jonger doelpubliek dat in geval van wilsonbekwaamheid niets aan het toeval wilt overlaten.

Hoewel het niet verplicht is, klop je voor een zorgvolmacht best aan bij de notaris. Zo ben je niet alleen zeker van deskundige, onafhankelijke begeleiding, maar wordt de volmacht ook zorgvuldig bijgehouden in het Centraal Register voor Lastgevingen (CRL).