Vlaming maakt zich meer zorgen om pensioen dan om gezondheid

Bijna twee op de drie Vlamingen (64%) maken zich zorgen over hoe ze zullen rondkomen met hun pensioen. De Vlaming ligt vaker wakker van zijn pensioen dan van zijn gezondheid (52%) of zijn werk (30%). Dat blijkt uit een onderzoek bij 1.000 Vlamingen tussen 38 en 58 jaar oud, uitgevoerd in opdracht van Bank de Kremer. Niet minder dan 64% van de Vlamingen geeft aan nood te hebben aan een beter zicht op de financiële situatie na het einde van zijn professionele loopbaan.

vlaming maakt zich meer zorgen om pensioen dan om gezondheid

Slechts één op de drie werkende Vlamingen tussen 38-58 jaar is op dit moment bezig met zijn financiële situatie na zijn professionele loopbaan. Binnen de leeftijdsgroep 38-44 is dit zelfs maar één op vier. In schril contrast hiermee staat dat 64% van de ondervraagde Vlamingen aangeeft nood te hebben aan een beter zicht op zijn financiële situatie na pensioendatum.

Vier op de tien respondenten stellen dat informatie hierover niet makkelijk te vinden is. Wanneer we meer willen weten, gaan we vandaag het vaakst aankloppen bij de overheid (59%), vertrouwen we op eigen berekeningen (41%) of gaan we af op ons gevoel (21%). 21% van de Vlamingen gaan langs bij hun bank. De info die we vinden of krijgen, blijkt in veel gevallen echter ontoereikend, onduidelijk, tegenstrijdig of niet persoonlijk genoeg.

Moeilijkheden bij het zoeken van info

  • 28% weet niet of info wel betrouwbaar is
  • 20% vindt info moeilijk te begrijpen
  • 18% vindt info vaak tegenstrijdig
  • 18% heeft niet genoeg tijd om zich hierin te verdiepen
  • 17% vindt de info niet persoonlijk genoeg

Het ontbreekt ons dus aan correcte info over onze financiële oude dag. Toch heeft 69% van de werkende Vlamingen een concreet bedrag voor ogen dat hij of zij ter beschikking wil hebben na pensionering: maandelijks netto gemiddeld 1.811 euro per persoon. Als we weten dat het gemiddelde nettopensioen voor werknemers in ons land nauwelijks iets meer dan 1.200 euro bedraagt, dan is er een flinke kloof die overbrugd dient te worden. Om gedurende 30 jaar te voorzien in een maandelijks aanvullend inkomen van 600 euro, dien je al snel zo’n 200.000 euro financieel vermogen op te bouwen.

*Het onderzoek werd tussen 5 en 16 maart 2018 uitgevoerd in opdracht van Bank De Kremer door IVOX bij 1.000 werkende Vlamingen tussen 38 en 58 jaar oud, representatief naar leeftijd, geslacht en diploma.