Waarom kiezen voor een termijnplan?

Een termijnplan is een combinatie van termijnrekeningen met verschillende looptijden. Jaarlijks komt een deel van je belegging vrij. Heb je dit geld nodig dan kan je dit opnemen. Heb je dit geld niet nodig dan wordt het automatisch en evenwichtig herbelegd. Op die manier combineer je een belegging op lange termijn met de mogelijkheid om flexibel in te spelen op toekomstige gebeurtenissen.

Een termijnplan heeft een minimum looptijd van 3 jaar. Bij de start worden 3 termijnrekeningen geopend met looptijden van respectievelijk 1, 2 en 3 jaar. Op elke termijnrekening geniet je meteen een langetermijnrente op 3 jaar. Na 1 jaar komt de eerste termijnrekening, en de interesten die je erop hebt verdiend, vrij. Heb je dit geld niet nodig dan wordt het automatisch herbelegd in een termijnrekening op 3 jaar met de rente die op dat ogenblik van toepassing is. Na 2 jaar vervalt de tweede termijnrekening, na 3 jaar de derde, enzvoort…

Op een termijnplan betaal je geen in- of uitstapkosten. Wel ben je roerende voorheffing verschuldigd op de rente die je ontvangt. Momenteel bedraagt de roerende voorheffing 30%. Wil je je geld vroeger dan de afgesproken looptijd terug dan moet je een wederbeleggingsvergoeding betalen.

Voordelen van een termijnplan

  1. Je geniet meteen de rente op 3 jaar (0,30%), zelfs op de kortst lopende termijnrekening.
  2. Een termijnplan is kosteloos.
  3. Eénmaal per jaar komt een deel van je belegging vrij.
  4. Je kan bijstorten of systematisch sparen in een beleggingsplan. Bank de Kremer zorgt jaarlijks voor een evenwichtige herbelegging.
  5. Je geniet bescherming van het depositogarantiefonds dat de terugbetaling van 100.000 euro per titularis garandeert.

Meer weten? Met onze app kan je zien hoe je je vermogen veilig kan beleggen in een termijnplan. De app downloaden kan je hier.