Wat is een groepsverzekering?

Een werkgever kan een groepsverzekering afsluiten voor (een deel van) zijn personeel. Heb je een groepsverzekering, dan stort je werkgever maandelijks een vooraf bepaald bedrag hierin. Zo bouwt hij een spaarpotje voor je op dat ook intresten opbrengt. Het geld van dat spaarpotje kan je opnemen op pensioenleeftijd.

wat is een groepsverzekering

Je werkgever kiest zelf hoeveel hij maandelijks stort in je groepsverzekering. Hij kan ervoor kiezen om zelf het volledige bedrag te storten of om je een eigen bijdrage te laten betalen. Die eigen bijdrage wordt automatisch afgehouden van je loon en doorgestort in je groepsverzekering.

Een werkgever is niet verplicht een groepsverzekering af te sluiten. Sluit hij er een af? Dan moet hij zich houden aan de modaliteiten die contractueel vastgelegd zijn in het pensioenreglement. Dit reglement geldt voor alle werknemers (of een gedeelte ervan). Je kan dus niet individueel het bedrag van je eigen bijdrage aanpassen, zelf bijsparen, of beslissen om uit je groepsverzekering te stappen. Enkel je werkgever kan je groepsverzekering stopzetten, maar dan alleen voor iedereen - en niet alleen voor jou.

Pensioenfiche

Eén keer per jaar krijg je een pensioenfiche. Hierin staat hoeveel je al hebt gespaard voor je aanvullend pensioen, hoeveel je huidige spaarbedrag zal bedragen op pensioenleeftijd en hoeveel je gespaard zal hebben op pensioenleeftijd als je in dienst blijft. Deze informatie is ook terug te vinden op www.mypension.be. Hier zijn alle gegevens van je professionele loopbaan samengebracht. En krijg je een totaalbeeld van je groepsverzekering(en).

Het rendement van een groepsverzekering is gegarandeerd. Ga je met (vervroegd) pensioen, dan ben je verplicht meteen je groepsverzekering op te nemen. Hou er bij vervroegd pensioen wel rekening mee dat je pensioenreserve minder lang intresten zal opbrengen en dat de taxatie nadeliger is.