Wat is het verschil tussen tak21 en tak23?

Ook al zijn er veel overeenkomsten tussen tak21- en tak23-beleggingsverzekeringen, er zijn ook heel wat verschillen. Een tak21-beleggingsverzekering focust op veiligheid. Bij een tak23-verzekering ligt de focus op meer risico met een potentieel hoger rendement. Een woordje uitleg.

Wat is het verschil tussen tak21 en tak23

Tak21

Een tak21-beleggingsverzekering is een belegging op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract. Een tak21-verzekering is een veilige belegging. De rentevoet blijft gedurende de hele looptijd van het contract constant en is vaak hoger dan de rente van een spaarrekening. Je geniet een gegarandeerd rendement, kapitaalbescherming en een eventuele winstdeelname die afhankelijk is van de winst van de verzekeringsonderneming.

Tak21-verzekeringen zijn beschermd door het Garantiefonds. Gaat je verzekeraar failliet dan betaalt dit fonds je spaargeld terug tot 100.000 euro per persoon en per verzekeraar (voor al je tak21-contracten samen).
Gebruik je een tak21-beleggingsverzekering om voor je pensioen te sparen (via pensioensparen of langetermijnsparen) dan heb je recht op een belastingvermindering en word je op je 60ste belast aan 8% voor pensioensparen en 10% voor langetermijnsparen.

Heb je geen recht op belastingvermindering en loopt je contract langer dan 8 jaar dan is er geen roerende voorheffing verschuldigd. Loopt je contract nog geen 8 jaar dan bedraagt de roerende voorheffing op de interesten 30%. Meestal zijn er instap-, beheer- of uitstapkosten verschuldigd.

Tak23

Ook een tak23-beleggingsverzekering is een belegging op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract. Grote verschil is dat een tak23-verzekering gekoppeld is aan één of meerdere beleggingsfondsen. Het rendement is - in tegenstelling tot bij een tak21-verzekering - niet gegarandeerd maar is afhankelijk van de prestaties van de fondsen. Een tak23-beleggingsverzekering is risicovol. Je maakt kans op een potentieel hoger rendement maar je kan ook je kapitaal kwijtraken.

Een tak23-beleggingsverzekering geeft geen recht op een belastingvermindering. Er is geen roerende voorheffing verschuldigd. Meestal moet je instap-, beheer- of uitstapkosten en een verzekeringstaks van 2% bij inschrijving betalen. Het is aangewezen de kosten goed te vergelijken. Er zijn ook tak23-beleggingsverzekeringen met kapitaalbescherming. Hierop moet je wel roerende voorheffing betalen indien je contract nog geen 8 jaar loopt.