Wat met de effectentaks?

In een arrest van 17/10/2019 maakte het Grondwettelijk Hof brandhout van de wet over de effectentaks. Het Hof oordeelde dat de wet, die op 10/3/2018 in voege trad, ongrondwettelijk is. Maar wat wil dat zeggen en krijg je de taks die je al eerder betaalde terug?

Effectentaks Bank de Kremer

De effectentaks is een belasting van het vermogen op effectenrekeningen en bedraagt 15% op de gemiddelde waarde van de effecten, ongeacht het rendement. Alleen natuurlijke personen als titularis van een effectenrekening moeten de taks betalen, rechtspersonen niet.

Vanaf 500.000 euro

De taks is alleen van toepassing als de gemiddelde waarde van de effectenrekening 500.000 euro of meer per persoon bedraagt. Voor Belgische residenten wordt daarbij gekeken naar het globale vermogen, zowel op Belgische als op buitenlandse effectenrekeningen. Voor niet-residenten wordt alleen rekening gehouden met de Belgische effectenrekeningen, de rekeningen bij een in België gevestigde tussenpersoon dus.

Geen retroactieve werking

Hoewel de effectentaks ongrondwettelijk is, heeft het Hof beslist dat het arrest geen retroactieve werking heeft. De vernietiging geldt dus alleen voor de toekomst. De datum van het arrest van het Grondwettelijk Hof (17/10/2019) heeft geen impact. Het kantelpunt is 30/9/2019. 

De taks blijft geldig voor alle referentieperiodes die ten laatste op 30/9/2019 zijn afgesloten. Voor de voorbije referentieperiode van 1/10/2018 tot 30/09/2019 moet je wel degelijk nog de effectentaks betalen. Voor referentieperiodes gestart op of na 1/10/2019 is er geen effectentaks meer verschuldigd.

Meer weten? Contacteer een van onze adviseurs. Zij geven je meer gedetailleerde info.

Lees ook
FAQ – Taks op effectenrekeningen 2019
FAQ – Grondwettelijk Hof vernietigt effectentaks